Автор — Елінор Грінберг, гештальт-терапевт, супервізор, навчаючий тренер, PhD. Спеціалізується на терапії ПРО, НРО та шизоїдного розладу особистості

Переклад з англ. — Ярослава Бурдуковська

Оригінал — https://www.psychologytoday.com/us/blog/understanding-narcissism/201908/10-stages-in-the-treatment-narcissistic-disorders

Нарцисичний розлад особистості завдає болю не лише людині, яка страждає від нього, але й безпосередньо впливає на її оточення. Побудова кар’єри чи стосунків часто стає складним випробуванням для нарцисів. На своєму шляху вони нерідко зустрічаються з труднощами, пов’язаними зі станом психічного здоров’я.      

Психотерапія може допомогти людям, які мають нарсицичний розлад особистості  покращити якість свого життя, зробити його повноцінним.

«Чим вищим є наш власний рівень нарцисизму, тим більше ми здатні помічати його в інших» —

Стів Мараболі (Steve Maraboli)

В ході психотерапії людина з нарцисичним розладом здатна змінюватись, однак, ці зміни будуть повільними і потребуватимуть значних зусиль.

Часто можна зустріти думку, яку висловлюють люди, які не є спеціалістами в сфері прихічного здоров’я про те, що нарцисичний розлад особистості не піддається корекції. Вважається, що нарциси – вмілі маніпулятори, які здатні обдурити навіть досвідченого спеціаліста, а прогрес, який досягається в ході терапії, є не чим іншим, як тимчасова зміна в поведінці цих людей. Також існує думка, що люди з нарцисичним розладом здатні, перекручуючи правду, якимось чином переконати досвідченого психотерапевта в тому, що вони стали невинними жертвами обставин.

Я б хотіла внести більше ясності в це питання і сказати, що ці переконання не відповідають дійсності.  Існують ефективні методи для роботи з  людьми, що мають нарцисичний розлад особистості. Досягнути змін нелегко, але можливо.  Кожен з нас має здатність зростати та розвиватись, і люди з нарцисичним розладом не є винятком.

В цій статті я вживатиму такі терміни як «нарцисизм», «нарцисичний», «нарцис», НРО (нарцисичний розлад особистості) для опису людей, які відповідають діагнозу нарцисичний розлад особистості.

Чому ж так багато людей вважають, що психотерапія не є ефективною в роботі з НРО?

На даний момент існує мало інформації щодо успішності терапії у людей з нарцисичним розладом і на це є три причини:

 1. У підготовці психотерапевтів різних напрямків недостатньо уваги приділяється діагностиці та лікуванню нарцисизму. Більшість програм з підготовки психотерапевтів розроблені таким чином, щоб випустити спеціалістів, які можуть працювати з широким колом проблем, проте, не спеціалізуються на чомусь конкретному.
 2. Достатній рівень компетенції для роботи з даною проблемою передбачає здобуття спеціалізації. Цей процес є тривалим (не менше трьох років) і потребує значного вкладення часу та коштів.
 3. Люди з нарцисичним розладом особистості часто уникають психотерапії або ж припиняють її передчасно, коли відчувають загрозу чи дискомфорт.

Підсумок:  на даний момент відчувається нестача психотерапевтів здатних ефективно діагностувати та надавати якісну допомогу людям з НРО. Небагато людей, які страждають на даний розлад, прагнуть вдаватися до психотерапії. Разом з тим, багато з тих, хто звертається до послуг психотерапевта, не усвідомлюють, що їх глибинною проблемою є нарцисизм. Таким чином, помилковість уявлення про характер проблеми часто приводить до неправильного вибору спеціаліста. Як результат, у більшості випадків нарцисичний розлад особистості залишається не діагностованим, але й при правильній постановці  діагнозу терапевт часто не володіє достатньою кількістю знань для ефективної корекції та лікування даного розладу.

Також ускладнює ситуацію те, що, навіть отримуючи кваліфіковану допомогу, більшість нарцисів схильні припиняти терапію передчасно. Зазвичай саморефлексія для таких людей виявляється надзвичайно болючим процесом, який призводить до відмови від звичних захисних механізмів. В терапії вони зустрічаються з власним соромом та низькою самооцінкою.

Швидкий погляд на терапію нарцисичного розладу особистості

Загалом, будь яка терапія триває значно довше, ніж того очікує клієнт. Комплексні проблеми не можна пропрацювати за 10 сесій. Повний курс психотерапії нарцисичного розладу триває якнайменше 5-10 років. Це довгий, повільний та складний процес. В ньому можна виділити певні етапи. Клієнт може припинити терапію в будь-який момент. Те, наскільки далеко він зможе просунутись в терапії, залежить від того, скільки етапів буде пройдено, і від початкового стану клієнта. Для високофункційних нарцисів здатних до саморефлексії і загалом краще адаптованих у житті терапія виявляється ефективнішою, ніж для низькофункційних, котрі відчувають труднощі у пошуку та збереженні робочого місця або ж у встановленні дружніх та довірливих зв’язків з іншими людьми.

10 етапів в терапії нарцисичного розладу особистості

Тут подається досить схематичний опис процесу. На практиці структура може бути не такою чіткою і послідовною. Також варто пам’ятати, що існують різні підходи до лікування нарцисичного розладу особистості і вони можуть відрізнятись. Я розповідаю про власний досвід, який отримала в результаті більше ніж сорокарічної практики допомоги людям з НРО.

Етап 1. Полегшення або послаблення симптому

Як правило люди з НРО приходять в терапію в першу чергу, щоб дістати полегшення, а не з готовністю до рефлексії та змін. Часто їхньою метою є зниження рівню негативних почуттів та переживань, або ж вони хочуть справити враження на когось важливого в їхньому житті.  Дехто може припинити терапію в той момент, коли наступає полегшення, або ж близька людина, яка виступала ініціатором звернення, заспокоюється.

Етап 2. Уникнення страждань у майбутньому.

Деякі клієнти з НРО виявляють для себе, що терапія цікавіша ніж вони очікували на її початку. При достатньому рівні саморефлексії з часом вони мають змогу зрозуміти власні не адаптивні стратегії поведінки і знайти шляхи, як з ними обходитись, що допомагає уникнути страждань у майбутньому. На даному етапі в терапії вони все ще зосереджені на тому, що стосується їх особисто, і не виявляють бажання зрозуміти або змінити власний вплив на інших.

Етап 3. Визначення основних механізмів психологічного захисту клієнта

На цьому етапі важливо допомогти клієнту визначити та зрозуміти його основні механізми психологічного захисту. Для цього можливо потрібно буде розглянути ситуацію з дитинства клієнта та те, як він навчився з нею поводитись. Цей процес все ще є досить легким, оскільки, в переважній більшості випадків, не викликає в клієнта відчуття осудження.

Етап 4. Створення нових механізмів психологічного захисту

Вже на цьому етапі людина краще розуміє суть і природу своїх дій, проте, старі нарцисичні стратегії поведінки не зникають самі по собі. Таку ситуацію можна порівняти з альпіністом, який висить над прірвою, тримаючись обома руками за край скелі аби не впасти. Він не розтискає рук не тому, що його техніка сходження неефективна чи болісна.  На цьому етапі ми починаємо обговорення з ним нових, більш конструктивних способів задоволення власних потреб. Зрештою, клієнт виявляє нові методи.

Етап 5. Формування нових звичок

Більшість захисних механізмів психологічного захисту людей з НРО можна розглядати як звички, які закарбовані в мозку завдяки сукупності нейронних зв’язків. Робота на даному етапі включатиме два напрямки: блокування старих автоматичних нарцисичних звичок і заміна їх на нові, бажані способи поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях.

Завдяки нейропластичності численні повторення бажаних дій зрештою спричинюють зміну структури зв’язків у мозку. Нейронні зв’язки, що відповідають старим нарцисичним зразкам поведінки, слабшають через рідке використання поступаючись новим копінговим механізмам, які з часом автоматизуються.

Етап 6. Вплив на інших

Переважно, клієнти з нарцисичним розладом особистості, під впливом захистних механізмів, не здатні серйозно замислюватись та оцінювати вплив, який вони мають на інших людей, доки не оволодіють новими навичками і механізмами подолання. Вони відчуватимуть надто сильний сором.

Успіх у формуванні нових навичок у взаємодії з терапевтом, та краще розуміння себе, розвиває почуття реалістичної гордості за свої досягнення. Водночас зменшується потреба у відчутті власної грандіозності. Клієнт також спокійніше ставиться до думки, що врахування потреб інших може покращити якість їх власного життя. 

В даному випадку ми не говоримо про поняття емоційної емпатії. Швидше, ми все ще розглядаємо це через призму того, що може принести користь клієнту.

Етап 7. Зосередження на дитячому болю

На цьому етапі клієнти стають відчутно спокійнішими та їх життя суттєво вирівнюється. До цього моменту вони вже розібрались із тим, що запускає їх нарцисичні механізми та визначились із більш ефективні способами та механізми подолання.

Тепер, коли потреба захищатись від почуття сорому не така гостра, центральне місце в терапії займають травми клієнта з минулого. У випадку успішного проходження даного етапу відбувається зцілення болючих місць, клієнти здатні розвинути співчуття до самих себе в дитячому віці.

Разом з цим в них розвивається здатність формувати стійкий, реалістичний  і цілісний образ себе. Це дозволяє їм сприймати й інших людей більш цілісно, не обмежуючись поділом на поганих і хороших.

Етап 8: Робота з внутрішнім голосом

Для того, щоб розвинути емпатію до інших людей, людям з НРО потрібно, в першу чергу, опанувати навичку доброзичливого та співчутливого ставлення до самих себе. Вже на початкових етапах терапії я розповідаю клієнтам, яким чином у людини автоматично формується образ себе в дитячому віці. (Залежно від того, якою бачать дитину батьки, чи інші дорослі, які приймають участь у догляді та вихованні, у неї закладаються уявлення про «добро» і «зло», а також розуміння «хороших» і «поганих» вчинків.)

Я зазначаю, що ми регулярно оновлюємо наші смартфони, комп’ютери та різні додатки, проте більшість з нас все ще живе на старому внутрішньому «програмному забезпеченні», яке було запрограмоване, ще коли ми були дітьми. Я пропоную своїм клієнтам дослідити, як їх внутрішнього голосу говорить і скеровує їх, звертаючи увагу, зокрема, на наступні речі:

 • Чи подобається вам тон вашого внутрішнього голосу?
 • Чи можна назвати його приємним, люблячим, чи швидше він суворий або страшний?
 • Чи є він справедливим?
 • Чи може він бути надійним провідником в житті?
 • Чи хвалить він ваші успіхи та досягнення?
 • Наскільки він прихильний до вас?
 • Чи викликає він почуття сорому та вини, в ті моменти, коли ви потребуєте підтримки?
 • Чи можна його назвати жорстоким та караючим?
 • Чи справді виправданим є той рівень суворості, з яким він намагається вам щось донести?

Як тільки в клієнта з’являється усвідомлення того, який тон має його внутрішній голос і що він промовляє, також стає зрозумілим, що це можна змінити. Тоді ми починаємо  над цим працювати.

Для того щоб досягти змін потрібно бути свідомим того, що відбувається, та готовим ставити під сумнів та за потреби блокувати свій внутрішній голос. Інколи достатньо рішучого  «Зупинися!», «Стоп!», коли внутрішній голос стає надто різким.

Клієнтам пропонується розмовляти з собою по-іншому, в той спосіб і в тій манері, які є більш прийнятними. Як і в роботі над захисними механізмами та новими способами подолання, для успішного засвоєння цієї навички знадобиться уважність та багаторазове повторення.

Примітка: Зазвичай, ми можемо зрозуміти, наскільки клієнт є жорстоким у ставленні до себе з того, як він ставиться до інших. Внутрішня суворість буде пропорційною тому  рівню суворості, який проявлятиметься назовні. Звинувачення та засудження інших – це спроби знайти зовнішній об’єкт для нищівної внутрішньої критики. Така поведінка людей з НРО дарує їм відчуття певного внутрішнього спокою коштом інших.

Етап 9. Емпатія до інших

Як тільки люди з НРО навчаться розуміти свій власний біль та стають здатні опанувати суворий та знецінюючий голос внутрішнього критика, вони нарешті можуть озирнутись навколо та помітити інших людей. Як правило, в якості першого реального об’єкта, здатного викликати у них почуття емоційного співпереживання стає особа, яка:

 • Є достатньо безпечною, не становить загрози для нарциса
 • Нагадує їм себе
 • Має схожий досвід травматизації. Була травмована, або ж зазнає травмування в спосіб, знайомий клієнту.

Якщо все проходить успішно, клієнт справляється з цим етапом, і з часом його навички емпатії будуть поступово покращуватись і розширюватись.

Етап 10. Самобутність

Послідовність та відсутність засудження з боку терапевта дозволяє з часом зменшити той рівень захисту, який демонструють нарцисичні клієнти і допомагають зміцнити стосунки з терапевтом. Емоційний досвід такої взаємодії може бути цілющим для людей з НРО. Вони починають вірити в те, що можуть бути справжніми, безпосередніми поруч з іншими людьми. Терапевт, в процесі роботи бачить їх «темний бік» і від цього не стало гірше нікому з них.

Вони роблять невеличкі кроки вперед і намагаються бути більш невимушеними з іншими. Якщо цей етап виявляється успішним, людина стає менш залежною від захисту, продиктованого  «несправжнім Я»(?). Клієнт починає приносити це в своє життя, відновлюючи здатність до спонтанності і переживання радості.

Це короткий нарис того, що відбувається в терапії нарцисичного розладу особистості. Вона є складною, та включає багато етапів. Швидше за все цей процес буде тривалим і потребуватиме багато уваги та сил з обох боків – клієнта і терапевта. Інколи люди не можуть, або не хочуть проходити цей шлях до кінця, але кожен, хто продовжуватиме рухатись, зможе досягнути свого власного рівню розвитку. Це залежатиме лише від зусиль та готовності працювати над собою.